designlab 2902 is een ontwerp- en adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot klimaat, comfort en duurzaamheid

nieuws

Gepromoveerd!

7 juli promoveerde Marjolein aan de TU Delft op haar proefschrift getiteld “Designing the Urban Microclimate”.

07-07-2015

Delft Smart City

Wij onderzochten in teamverband hoe de gemeente Delft invulling kan geven aan het begrip ‘Smart City’.

27-05-2015

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen in Delft. We zitten nu samen met LUZ architecten, MBDSO, Eric Burgers | tekst & redactie en Esmeralda van Tuinen in een voormalig schoolgebouw aan de Koornmarkt 48F.

01-10-2014

nieuwsoverzicht

wat doen wij

Wij zijn een ontwerp- en adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot klimaat, comfort en duurzaamheid, opererend op het grensvlak van ontwerp en (steden)bouwfysica. Wij komen het meest tot ons recht tijdens planvorming en het ontwerpproces en vervullen een brugfunctie tussen het (architectonisch / stedenbouwkundig) ontwerp en het conceptuele klimaatontwerp.

Wij leveren diensten in de vorm van de ontwikkeling van een projectafhankelijke toolbox, visie- en conceptvorming, schetsontwerp en advies. Onze werkzaamheden hebben een integraal karakter, omvatten meerdere schaalniveaus (gebruiker, gebouw, wijk) en hebben een wetenschappelijk uitgangspunt.

Onze diensten dragen bij aan een goed onderbouwde inventarisatie van de potentie van het bouwproject in haar context op het gebied van comfort, klimaat en duurzaamheid. Deze inventarisatie wordt verder vertaald in (conceptuele) ontwerpvoorstellen en nader uitgewerkt binnen een haalbaarheidsstudie.