Climate-responsive design

Op 27 januari 2017 promoveerde Remco op zijn proefschrift met de titel ‘Climate-responsive design’.

Met klimaat-responsief bouwen wordt het gebouw een intermediair van zijn eigen energiehuishouding. Het vormt de schakel tussen het oogsten van energie uit de directe omgeving en de duurzame realisatie van comfort. Essentieel is hier de inzet van klimaat-responsieve bouwelementen, gede neerd als de bouwkundige en constructieve bouwelementen waarin de energie-infrastructuur vergaand is geïntegreerd.

In dit proefschrift worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar welke kennis omtrent klimaat-responsief bouwen nodig is in de eerste fasen van het ontwerpproces en hoe deze kennis vertaald en omgevormd dient te worden naar het vakgebied van de architect opdat de principes van klimaat-responsief bouwen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Er zijn eisen opgesteld ten behoeve van inhoud, form en functie welke de basis vormen voor een raamwerk van een hulpmiddel voor de ondersteuning bij het nemen van ontwerpbeslissingen.

Een proefmodel van het hulpmiddel is voorgelegd aan praktiserende architecten met als doel het vergaren van feedback ter verbetering van het proefmodel.

datum

30 januari 2017

categorie

Onderzoek, Publicatie

pers

'Duurzame Energie? Lage Energievraag!' » Trouw
nieuwsbericht » TU Delft communicatie

delen