Designing the Urban Microclimate

7 juli promoveerde Marjolein aan de TU Delft op haar proefschrift getiteld “Designing the Urban Microclimate”.

Het stedelijk microklimaat heeft een aanzienlijke invloed op het lichamelijk welbevinden. Sommige effecten leveren alleen ongemak op, bijvoorbeeld verstoring van de slaap, andere kunnen levensbedreigend zijn, zoals een hitteberoerte of huid- en longkanker. Het is daarom van het grootste belang dat er in het stedebouwkundig ontwerpproces voldoende aandacht wordt besteed aan het stedelijk microklimaat.

Het promotieonderzoek focust zich op de overdracht en integratie van kennis uit het specialistische vakgebied van de stedelijke microklimatologie naar het brede vakgebied van de stedebouw. Beide vakgebieden zijn bekeken om kruisverbanden en hiaten te bepalen. De hoofdvraag: Hoe kan het wijkontwerp bijdragen aan microklimaten die een gunstig effect hebben op het lichamelijk welbevinden en welke informatie en informatie-presentatie heeft de stedebouwkundig ontwerper nodig om ontwerpbeslissingen te nemen aangaande zulke microklimaten?

Resultaat van het onderzoek is een raamwerk voor een hulpmiddel bij ontwerpbeslissingen, dat integratie van kennis over het stedelijk microklimaat in het stedebouwkundig ontwerpproces beoogt. Een tool ontwikkeld volgens het voorgestelde raamwerk stelt stedebouwkundig ontwerpers in staat om klimaatsensitief te ontwerpen en zo een bijdrage te leveren aan het fysiek welbevinden van de mens.

datum

30 september 2015

categorie

Onderzoek, Publicatie

pers

Bomen en planten moeten de stad koel houden » Volkskrant
nieuwsbericht » TU Delft communicatie

delen