Groen en Water rond het huis

In Delft Zuidoost is er kans op wateroverlast bij hevige regenval en is er behoefte om de kwaliteit van groengebieden te verbeteren. Het project Groen en Water rond het huis (projectleider LUZ architecten) is er op gericht om samen met bewoners van de Zeeheldenbuurt, Wippolder en Professorenbuurt te onderzoeken op welke manier bewoners in hun eigen woonomgeving bij kunnen dragen. Hierbij kan men denken aan maatregelen rond de eigen woning, zoals een groen dak of een regenton. Maar ook het samen met de buren onderhouden en gebruik maken van een stukje openbaar groen, voor bijvoorbeeld een groene of waterspeelplek, moestuin of wadi.

In het project wordt onderzocht of er een coalitie gevormd kan worden met partijen die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor groen en water in de wijk. Dit gebeurt aan de hand van concrete locaties in de wijken. In workshops denken overheden, bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven na over mogelijkheden voor meer groen en blauw en over de wijze waarop dat kan worden gerealiseerd. De eerste workshop heeft eind november plaats gevonden. Drie groepen bogen zich aan de hand van kaarten over de mooie plekken en de plekken die verbeterd kunnen worden in de drie wijken. Ook is er eind januari een workshop geweest met tieners, waar in twee teams werd nagedacht over groen en water op het speelplein achter het wijkcentrum. Voor deze workshops is in samenwerking met LUZ architecten een kwartetspel ontwikkeld met verschillende soorten maatregelen op het gebied van water en groen in- en om het huis.

Het project in de Wippolder is een pilot van de Watercoalitie, een landelijk initiatief dat door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkeld wordt.

datum

31 januari 2013

categorie

Onderzoek, Participatie

delen