Ruimtelijke scenario’s

Als eerste is een analyse gedaan van stromen (water, groen en verkeer), gebieden (identiteit en samenhang in omliggende gebieden) en actoren (gewenst ruimte- en tijdsbeslag van de initiatieven). Aan deze analyse is de factor tijd toegevoegd. Op basis van beschikbaarheid van kavels, gewenst ruimtebeslag en aansluiting bij de omgeving zijn enkele visualisaties van de mogelijkheden getekend met hun ruimtelijke impact.

Analyse van stromen, gebieden en actoren

Stedelijke stromen trekken zich niets aan van planprojecten en afgebakende gebieden. Water, groen en verkeer zijn dynamische structuren die op stadsniveau georganiseerd zijn. Aansluiting op deze stromen is essentieel om een nieuw gebied een integraal onderdeel van de bestaande stad te laten zijn. De gebieden rondom het spoorzonegebied hebben sterk verschillende identiteiten. Door met de programmering van tijdelijke en toekomstige ontwikkelingen aan te sluiten bij bestaande identiteiten wordt de haalbaarheid vergroot. Het is belangrijk om van meet af aan actoren bij elkaar te brengen. Mensen die het idee kunnen sturen maar ook mensen die het idee gaan dragen. Met het uiteindelijke doel om initiatieven in het plangebied te ontplooien die zichzelf kunnen bedruipen.

De factor tijd

In een vijftal scenario‘s geven we een impressie van wat er zou kunnen gebeuren als je de factor tijd meeneemt in ontwerp en ontwikkeling en hoe daarin een sociale en ruimtelijke inbedding in de omgeving – stromen, gebieden en actoren – kan worden meegenomen. Deze visualisaties zijn bedoeld om de verbeelding te prikkelen en dagen uit tot verder nadenken over mogelijke invullingen voor de Spoorzone.

Conclusie

Het inbedden van de ontwikkeling van de Spoorzone in de bestaande stad is essentieel voor het uiteindelijke succes van het gebied. De analyse en scenario‘s laten zien dat er veel kansen zijn om de bewoners van de omliggende gebieden actief bij de ontwikkeling te betrekken. Het actief faciliteren van bijeenkomsten voor omwonenden waar initiatieven ontwikkeld en ontworpen kunnen worden, is in onze ogen een belangrijke volgende stap in de succesvolle (tijdelijke) ontwikkeling van de Spoorzone.

datum

16 januari 2013

categorie

Publicatie

delen