Studie: zontoetreding

In deze studie hebben we de effecten van een aantal stedenbouwkundige en bouwkundige ontwerpparameters op de zontoetreding in de straat bepaald, evenals de potentie van passieve verwarmingsstrategieën voor woningen. De beschouwde stedenbouwkundige parameters zijn de straatbreedte (variërend van 10, 15, 20 en 25m) en de straatrichting (noord-zuid en oost-west). De in ogenschouw genomen gebouwparameters zijn de dakvorm (plat, zadel en lessenaar) en het type gebouwschil (conventioneel en zonnewoning).

De zontoetreding tot de straat is berekend m.b.v. trigonometrische vergelijkingen gebaseerd op de positie van de zon en de geometrie van de straat. De warmtevraag van een woning en het aandeel van de zoninstraling zijn berekend met behulp van een simulatietool. Hiermee hebben we vervolgens de potentie van het passief benutten van de zon voor ruimteverwarming bepaald.

We hebben de uitkomsten van de berekeningen voor zontoetreding in de straat en in de woning voor de verschillende configuraties vergeleken en onderzocht op mogelijke conflicten, of juist niet. Daarop hebben we enkele ontwerprichtlijnen opgesteld voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp die ervoor zorgen dat er een goede bezonning is voor zowel de buiten- als de binnensituatie.

Dit artikel is geschreven in het kader van ons (gedeelde) promotieonderzoek aan de TU Delft.

datum

16 januari 2013

categorie

Onderzoek

delen