The Urban Zoo

The Green Architecture Competition is uitgeschreven door het NAi en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Interventies in het stedelijk gebied ten behoeve van het bevorderen en behouden van biodiversiteit kunnen een meerwaarde creëren wanneer ze tegelijkertijd bijdragen aan een oplossing voor sociale, ruimtelijke en/of functionele vraagstukken. Belangrijke vraagstukken van deze tijd zijn leegstaande (kantoor)gebouwen en slecht functionerende openbare ruimten. Transformatie van deze gebouwen en plekken wordt mede door de huidige economische situatie vaak uitgesteld. Het ontwikkelen van deze gebieden als ecologische domeinen in de tussentijd maakt ze aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers en kan zo uiteindelijk ook voor economische meerwaarde zorgen.

De strategie

  • breng transformatiegebieden en slecht functionerende of verwaarloosde openbare ruimten die een interim functie kunnen vervullen voor het creëren en behouden van biodiversiteit in kaart.
  • bepaal het ecologisch potentieel van deze hotspots. Eigenschappen van de locatie, zoals afmeting, bodemtype en waterpeil, maar ook bebouwingsdichtheid, stedelijke context, staat (van onderhoud) en beoogde toekomstige functie bepalen voor welk ecologisch domein (functie en type habitat, soorten flora en fauna) een locatie het best geschikt is.
  • kies op basis van het ecologisch potentieel welke van de 18 voor Nederland inheemse planten- en dierengemeenschappen er op een bepaalde locatie ontwikkeld kan worden.
  • creëer de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de nieuwe ecologische domeinen op de geselecteerde locaties.
  • leg een wandel- en/of fietsroute aan tussen de verschillende ecologische domeinen; zo wordt de stad één grote ‘urban zoo’. De ecologische domeinen kunnen overal in de stad verschijnen en weer verdwijnen – het betreft immers tijdelijk ruimtegebruik. De steeds veranderende route biedt zo steeds een andere blik op de stad.
datum

16 januari 2013

categorie

Prijsvraag

delen