warm inTENTions

De huidige verwarming van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is ontoereikend om een comfortabele temperatuur te realiseren en zorgt daarnaast voor een hoge energierekening en uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen. Een nieuw verwarmingssysteem moet de situatie verbeteren en er daarnaast voor zorgen dat het orgel en andere (monumentale) kostbaarheden zo min mogelijk kans lopen op aantasting door temperatuurverschillen en de daarbij behorende luchtvochtigheidsverschillen.

warm inTENTions

Twee concepten vormen samen een oplossing voor het lokaal verwarmen van de basiliek:

  • gebruik van lage-temperatuur-contactverwarming in de vorm van elektrisch verwarmde kussens op de kerkbanken,
  • overspannen van de ruimte boven de kerkbanken met warmte-reflecterend semi-transparant doek.

De kussens verwarmen direct daar waar het nodig is – bij de kerkbezoeker. Het tentdoek houdt de opstijgende warmte lokaal vast, wat het verwarmen van de gehele basiliek overbodig maakt. Er is namelijk direct contact tussen warmtebron en ontvanger, waardoor het volume aan te verwarmen lucht en massa vele malen kleiner is. De opwarmtijd van het voorgestelde systeem is daarnaast praktisch nihil, doordat een lagere, en dus efficiëntere verwarmingstemperatuur toereikend is.

datum

16 januari 2013

categorie

Prijsvraag

delen